Na tomto webu jsou pro využití reklamy používány soubory cookie. Procházením tohoto webu s tím souhlasíte.
Souhlasím
Další informace

Druhá světová válka

    Druhá světová válka je dodnes největším a nejrozsáhlejším ozbrojeným konfliktem v dějinách lidstva, stál život asi 45 až 60 miliónů lidí. Boje probíhaly v Evropě, Asii a Africe a účastnili se jich muži a ženy z celého světa. V období šesti let války zemřely desítky milionů civilistů, miliony příslušníků ozbrojených sil, byla zničena celá města a způsobeny nevyčíslitelné škody na majetku a kulturním dědictví lidstva. Bezprostřední příčinou Druhé světové války bylo napětí vyvolané chybně koncipovanou Versailleskou smlouvou, Velká hospodářská krize na přelomu 20. a 30.let, která kriticky oslabila všechny státy a jejich vlády, ale i slabost Společnosti národů a mocností, které měly udržovat světový mír a dohlížet na dodržování versailleského systému.


    Nejčastěji uváděným datem začátku druhé světové války v Evropě je 1.září 1939. V tento den Wehrmacht začal invazi do Polska. Na asijském bojišti se za začátek války považuje japonská invaze do Číny (7.červenec 1937), ale některé zdroje uvádějí mnohem dřívější datum: rok 1931, kdy Japonci vtrhli do Mandžuska. Konec války v Evropě nastal 8.května 1945 kapitulací Německa. V Asii kapitulovalo Japonsko 2.září stejného roku až po svržení dvou atomových pum američany na města Hirošima a Nagasaki.


    Již v květnu 1945 se vítězné mocnosti v Londýně dohodly na tom, že budou stíhat a trestat nacistické válečné zločince. 21.listopadu 1945 začal v Norimberku proces s německými válečnými zločinci. Z 22 obžalovaných byli jen 4 osvobozeni. Spojenecké velitele, kteří spáchali válečné zločiny se nikdo neodvážil ani jen obvinit.


    Na území osvobozených zemí, vzali do rukou dočasnou vládu představitelé odboje. Ti často velmi rychle soudili a popravovali zrádce a kolaboranty. Masové deportace obyvatelstva se staly běžným prvkem politiky a působily spolu s vojenskými útrapami na celkový pokles právní kultury a svědomí společnosti. V zemích východní a střední Evropy vytvořily živnou půdu pro rozmach nové „rudé“ totality.


    Kromě jiných geograficko-politických změn, které byly spojené hlavně se změnou hranic Polska, které byly posunuty více na západ. Východní Prusko bylo rozdělené mezi Sovětský svaz a Polsko. Alsasko a Lotrinsko připadly Francii. V Tichomoří získaly Spojené státy kontrolu nad mnoha ostrovy. Podobně SSSR obsadil část Kurilských ostrovů. Československo přenechalo Sovětskému svazu podle dohody z 29.července 1945 Zakarpatskou Ukrajinu.


    Mezi důsledky druhé světové války patří vytvoření dvou bloků: západního bloku, který se zformoval v NATO, a východního bloku, který na sebe vzal podobu Varšavské smlouvy tvořené SSSR a jeho satelity. Vztahy mezi těmito dvěma bloky byly značně napjaté a brzy přerostly do tzv. Studené války, která se kromě politických bojů projevila i na některých vojenských konfliktech (Korejská válka, Vietnamská válka atd. …).


    Mnohé nové technologie, které se objevily v období druhé světové války jsou dnes celkem běžné. Válka přispěla k vývoji nových zbraní a některé technologie se daly využít po válce i v civilní sféře. Patří sem jednostranné vynálezy určené na zabíjení jako: útočné pušky, balistické rakety, atomová bomba, řízené střely, raketové dělostřelectvo atd. Mnohé jiné vynálezy našly uplatnění i v civilní sféře: laser, radar, vrtulník, raketové, proudové a turbovrtulové motory, zařízení pro noční vidění, počítače, optická vlákna, elektronika, nové kovové slitiny a plasty.


Druhá světová válka - Topsid.com
Novinky

19.7.2008 - Fotogalerie

Památník II.světové války v Hrabyni

13.5.2008 - Fotogalerie

Areál čs.opevnění Hlučín-Darkovičky

4.5.2008 - Fotogalerie

Letecké muzeum Kbely 2008

1.3.2008 - Články a osobnosti

Michail Jefimovič Katukov

Konstantin K. Rokossovskij

Michail T. Kalašnikov

TOPlist

© 2004-2016 admin

Určeno pouze pro osobní použití. Jiná publikace je bez předchozího písemného souhlasu autora zakázána!